Skip to product information
1 of 1

A Tolerant Nation?

A Tolerant Nation?

Regular price £29.99
Regular price Sale price £29.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Wales has a population of diverse origins and is popularly believed to be tolerant and free of tensions. This volume examines critically this idea, drawing evidence from both the modern history of Wales and the contemporary situation, and from the perspectives of historians, sociologists, cultural analysts and specialists in social policy.

Mae gan Gymru boblogaeth o dras amrywiol, a chaiff ei chydnabod gan lawer fel gwlad groesawgar oddefgar, di-densiwn. Yn y gyfrol hon, ceir archwiliad beirniadol o'r syniad poblogaidd hwn, sy'n defnyddio tystiolaeth o hanes modern Cymru a'r sefyllfa gyfoes, a safbwyntiau haneswyr, cymdeithasegwyr, dadansoddwyr diwylliannol, ac arbenigwyr polisi cymdeithasol.
View full details