Skip to product information
1 of 1

A View Across The Valley

A View Across The Valley

Regular price £13.99
Regular price Sale price £13.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A collection of twenty short stories by women writers, reflecting their realities, dreams and personal images of Wales - from the industrial communities of the south to the hinterlands of the rural west and the border country of east Wales.

Casgliad o ugain stori fer gan lenorion benywaidd, yn adlewyrchu eu bywydau go iawn, eu breuddwydion â'u golwg bersonol ar Gymru - o gymunedau diwydiannol y de i fewndiroedd y gorllewin ac at dir y gororau yn y dwyrain.
View full details