Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

A Wilder Wales

A Wilder Wales

Regular price £20.00
Regular price Sale price £20.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Including many of the seminal accounts of adventure and travel in Wales including Thomas Pennant, George Borrow, and others, Wilder Wales highlights the astonishing transformation of a country from a poor rural backwater to the crucible of the industrial revolution and offers readers an insight into the ways in which outsiders viewed the land and its people.

Mae Wilder Wales yn cynnwys y cofnodion cyntaf o deithiau anturus Thomas Pennant, George Borrow ac eraill ar hyd a lled Cymru. Amlygir y trawsnewidiad rhyfeddol a fu yn y wlad o fod yn fangre tawel, gwledig i fod yn bair y chwyldro diwydiannol, a chynigir mewnwelediad i'r modd yr oedd pobl o'r tu allan yn gweld y wlad a'i phobl.
View full details