Aderyn Brau - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Aderyn Brau - Siop y Pethe

Aderyn Brau

£5.95
Aderyn Brau traces the story of Megan as she is forced to move from the countryside to the city of Swansea, and the problems which arise as a result - changing school, parents splitting up, strange area. Gradually, however, she realises that things are not all bad as she prepares for the school eisteddfod, creates new relationships and reveals her mother's hidden secret.

Mae Aderyn Brau yn dilyn hanes Megan wrth iddi orfod symud o gefn gwlad i ddinas Abertawe, a'r problemau sy'n codi yn sgil hynny - newid ysgol, rhieni'n gwahanu, ardal anghyfarwydd. Ond yn raddol mae'n sylweddoli nad yw pethau'n wael i gyd wrth iddi baratoi ar gyfer eisteddfod yr ysgol, creu perthnasau newydd a datgelu cyfrinach mae ei mam wedi'i chadw oddi wrthi.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75