Skip to product information
1 of 1

All in Wales

All in Wales

Regular price £3.95
Regular price Sale price £3.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Y cyfeirlyfr hanfodol i holl ymwelwyr â Chymru yn 2001, yn nodi cyfeiriadau a rhifau ffôn gwestai, tafarndai, tai bwyta, cyfleusterau hunan-ddarpar, gwersylloedd carafannau a phebyll, ynghyd â manylion am fannau o ddiddordeb i ymwelwyr, cyfleusterau chwaraeon ac adloniant, mapiau tref a rhifau ffôn defnyddiol eraill.

English Description: The essential travel directory for all travellers to Wales in 2001, noting addresses and phone numbers of hotels, inns and restaurants, self-catering facilities, caravan parks and camp sites, together with details of tourist attractions, sport and entertainment facilities, town maps and other useful phone numbers.

ISBN: 9781902946030

Cyhoeddwr/Publisher: All In Communications Ltd.

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 01/04/2001

Iaith/Language: EN

View full details