Skip to product information
1 of 1

Siop y Pethe

Archwilio'r Amgylchedd yn y Dref: Cyfres 1 - Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood

Archwilio'r Amgylchedd yn y Dref: Cyfres 1 - Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood

Regular price £49.99
Regular price Sale price £49.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

English Description: Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

ISBN: 9781783902330

Awdur/Author: Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2019-12-20

Tudalennau/Pages: 184

Iaith/Language: CY

View full details