Skip to product information
1 of 1

Cyfres Clec: 1. Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled

Cyfres Clec: 1. Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The first title in an original series to persuade children to read. Aimed at 6+ year olds, here are two stories comprising colourful situations and characters which children will be able to identify with. Black-and-white illustrations by Hannah Doyle.

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen'. Wedi'u hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw. Lluniau du-a-gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.
View full details