Skip to product information
1 of 1

Carreg Gwalch Best Walks: Central Wales

Carreg Gwalch Best Walks: Central Wales

Regular price £8.00
Regular price Sale price £8.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A useful guide to 20 varied walks in central Wales, comprising short family walks and walks along lakes and rivers, hills and woodlands, with colour maps and photographs and information about the history and landscape of the area.

Canllaw defnyddiol i 20 o deithiau cerdded amrywiol yng nghanolbarth Cymru, yn cynnwys teithiau byrion ar gyfer y teulu ynghyd â theithiau ar hyd llynnoedd ac afonydd, mynydd-dir a choedlannau, gyda mapiau a lluniau lliw a gwybodaeth am hanes a thirwedd yr ardal.
View full details