Skip to product information
1 of 1

Beth Welwch Chi? What Can You See? Cyw

Beth Welwch Chi? What Can You See? Cyw

Regular price £14.99
Regular price Sale price £14.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The popular and lovable characters of Cyw are the focus of this new and unique resource. The main aim of the book is to develop children's oral skills from an early age, by offering them opportunities to develop and extend their vocabulary through discussing the pictures and situations depicted. [THIS IS A BILINGUAL VERSION OF THE BETH WELWCH CHI? PUBLICATION]

Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn. Prif nod y llyfr yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn, trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu geirfa newydd gan ymestyn yr eirfa honno wrth drafod y lluniau a'r sefyllfaoedd a ddarlunir. [MAE HWN YN FERSIWN DWYIEITHOG O'R CYHOEDDIAD BETH WELWCH CHI]
View full details