Skip to product information
1 of 1

Bod Rhydderch - Lona Patel

Bod Rhydderch - Lona Patel

Regular price £8.50
Regular price Sale price £8.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Ar ôl ffrae gyda'i mam mae Ana, merch ifanc o'r Wladfa, yn dianc i Gymru ar ei phen ei hun. Teithia'r holl ffordd i Aberdaron, pentref genedigol ei nain, er mwyn ymweld â'r ardal y clywodd gymaint amdani, heb wybod am ba hyd y bydd hi'n aros yno. Ond yn hytrach na chael cyfle i anghofio am ei thrafferthion, mae'n cael ei thaflu'n ddyfnach i hanes cythryblus ei theulu.

English Description: After a quarrel with her mother, Ana, a young girl from Patagonia, flees to Wales on her own. She travels all the way to Aberdaron, her grandmother's birthplace to learn more about the place she's heard so much about, without knowing how long she'll stay. However, instead of escaping her troubles, she is drawn deeper and deeper into the turbulent story of her family.

ISBN: 9781845279073

Awdur/Author: Lona Patel

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Carreg Gwalch

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-11-10

Tudalennau/Pages: 200

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details