Skip to product information
1 of 1

Bore Da Blant - Gwasanaethau Oed Cynradd yn Seiliedig ar Fywyd Iesu - Heather Butler

Bore Da Blant - Gwasanaethau Oed Cynradd yn Seiliedig ar Fywyd Iesu - Heather Butler

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Addasiad Cymraeg o gyfrol werthfawr yn cynnwys 30 o wasanaethau amrywiol, sef stori, myfyrdod, gweddi fer ac awgrymiadau am gymhorthion gweledol yn ymwneud â phynciau amrywiol ac a gwyliau Cristnogol, at ddefnydd mewn ysgolion cynradd ac ysgolion Sul. 13 llun du-a-gwyn.

English Description: A Welsh adaptation of a valuable volume comprising 30 diverse services, being a story, meditation, short prayer and suggestions for visual aids relating to various topics and Christian festivals, for use at primary and Sunday schools. 13 black-and- white illustrations.

ISBN: 9781859944868

Awdur/Author: Heather Butler

Cyhoeddwr/Publisher: Cyhoeddiadau'r Gair

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2005-05-05

Tudalennau/Pages: 107

Iaith/Language: CY

X

View full details