Skip to product information
1 of 1

Breiniol Wasanaeth - Emynau, Carolau, Cerddi ac Ysgrifau

Breiniol Wasanaeth - Emynau, Carolau, Cerddi ac Ysgrifau

Regular price £6.50
Regular price Sale price £6.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A collection of the work of Reverend Maurice Loader, minister with the Congregationalists at Brynaman, Llangennech and Llanelli, and Professor at Coleg Coffa Theological College, Swansea. The volume comprises hymns, folk carols, poems, autobiographical material and a short commentary on Paul's letter to the Galatians, each bearing testimony to the wide interests of the author.

Casgliad o waith y Parchedig Maurice Loader, a fu'n weinidog gyda'r Annibynwyr ym Mrynaman, Llangennech a Llanelli, ac yn Athro yn y Coleg Coffa, Abertawe. Ceir yma ddeunydd gwerthfawr sy'n amrywio o emynau i garolau plygain, ac o damaid o hunangofiant i esboniad byr ar lythyr Paul at y Galatiaid, y cyfan yn dyst i ddawn lenyddol a diddordebau eang yr awdur.
View full details