Skip to product information
1 of 1

Cyfres Roli Poli: Bwch

Cyfres Roli Poli: Bwch

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Bwch is a little billy-goat who lives on Tyddyn Od farm with his owner Cefin y Dewin. All of his friends have broken world records, but Bwch hasn't. One day, Sali arrives at the farm on her skateboard and Bwch learns that he is a star after all! The truth is that everyone has their own talent.

Bwch gafr bach yw Bwch sy'n byw ar fferm Tyddyn Od gyda'i berchennog blin Cefin y Dewin. Mae pob un o'i ffrindiau ar y fferm wedi torri record byd. Dyma'r Anifeiliaid Ansbaradigaethus. Mae Bwch yn ysu i fod yn arbennig hefyd. Un diwrnod mae Sali a'i sglefrfwrdd yn cyrraedd y fferm ac mae Bwch yn darganfod ei fod o'n seren wedi'r cyfan! Y gwir yw bod gan bawb ei dalent ei hun.
View full details