Skip to product information
1 of 1

Carols Before Dawn - Patrick Thomas

Carols Before Dawn - Patrick Thomas

Regular price £8.00
Regular price Sale price £8.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
From a humble Communion in Brechfa Church to a yuletide adventure through the sacred sites of the Holy Land, Patrick Thomas takes readers on a journey that promises to entertain, teach and bring a few laughs.

Caiff darllenwyr eu cludo gan Patrick Thomas ar daith swynol o Gymun di-nod yn Eglwys Brechfa i antur dymhorol drwy safleoedd sanctaidd yn Ngwlad yr Iesu, gyda'r bwriad o ddifyrru, dysgu a chodi gwên.
View full details