Skip to product information
1 of 1

Catrin Jones yn Unig - Meleri Wyn James

Catrin Jones yn Unig - Meleri Wyn James

Regular price £3.00
Regular price Sale price £3.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nofel gyfoes ar ffurf dyddiadur a ddyfarnwyd yn uchel yng nghystadleuaeth Nofel 2000 Gomer, yn dilyn helyntion blwyddyn ym mywyd Catrin Jones sydd â'i byd yn troi'n bendramwnwgl wedi iddi etifeddu cyfoeth ei thad, gan beri anghytuno a chamddealltwriaeth ymhlith teulu, cariad a chyfeillion. Cyhoeddwyd gyntaf yn Hydref 2000.

English Description: A modern novel in diary form which received high acclaim in Gomer's Nofel 2000 competition, which follows a year's antics in the life of Catrin Jones whose world is turned upside-down when she inherits her father's wealth, causing disagreement and misunderstanding amongst family, lover and friends. First published in October 2000.

ISBN: 9781859029077

Awdur/Author: Meleri Wyn James

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2001-12-03

Tudalennau/Pages: 304

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details