Skip to product information
1 of 1

CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol, A Gofal Plant U2: Llwybr Gofal Plant (Uned 3 a 4)

CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol, A Gofal Plant U2: Llwybr Gofal Plant (Uned 3 a 4)

Regular price £27.99
Regular price Sale price £27.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr a baratowyd ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau CBAC TAG UG a Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, ac mae'n ymdrin ag Unedau 3 a 4 y fanyleb. Mae'r llyfr hefyd yn cynnig cefnogaeth dysgu i fyfyrwyr sy'n dilyn cymhwyster Lefel 3 Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau.

English Description: A book prepared for students following the WJEC GCE AS and A Level courses in Health and Social Care, and Childcare, and deals with Units 3 and 4 of the syllabus. The book also offers learning support to students following the Level 3 Certificate and Diploma qualification in Health and Social Care: Principles and Contexts.

ISBN: 9781860857409

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-06-17

Tudalennau/Pages: 274

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

View full details