Skip to product information
1 of 1

CBAC UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Unedau 1 a 2 - Madhulata Patel

CBAC UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Unedau 1 a 2 - Madhulata Patel

Regular price £36.99
Regular price Sale price £36.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Addasiad Cymraeg o lyfr cwrs sy'n addas ar gyfer myfyrwyr 16+ sy'n astudio datblygiad a gofal unigolion o feichiogi hyd at oedolyn. Bydd dysgwyr yn dilyn astudiaeth eang o feysydd iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant am y flwyddyn gyntaf AS, cyn dewis rhwng dau lwybr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ddyfnach ym maes gofal plant neu ofal oedolion a gofal cymdeithasol.

English Description: A Welsh adaptation of a course book suitable for post-16 students interested in learning about the development and care of individuals from conception to adulthood. Learners will follow a broad study of health, social care and childcare at AS, choosing between two pathways at A2 to develop depth of knowledge and understanding in either childcare or adult health and social care.

ISBN: 9781860857300

Awdur/Author: Madhulata Patel

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-07-02

Tudalennau/Pages: 538

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 4

View full details