Skip to product information
1 of 1

Celtiaid, Y - John Davies

Celtiaid, Y - John Davies

Regular price £18.99
Regular price Sale price £18.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Astudiaeth ddarluniadol liwgar hardd a darllenadwy yn olrhain hanes y Celtiaid ou dechreuadau, gan adlewyrchu eu nodweddion parthed ysbrydolrwydd a chwedloniaeth, cerddoriaeth a chelf, llenyddiaeth a diwylliant; maer testun wedi ei baratoi gan yr hanesydd blaenllaw Dr John Davies ac wedi ei seilio ar gyfres deledu ryngwladol. Dros 150 llun lliw, 8 llun du-a-gwyn a 6 map.

English Description: A beautiful colour illustrated and easy-to-read exploration of the origins and history of the Celts, reflecting their spirituality and myths, music and art, literature and culture; the text has been prepared by the renowned historian Dr John Davies and based on an international television series. Over 150 colour photographs, 8 black-and-white photographs and 6 maps.

ISBN: 9780852843055

Awdur/Author: John Davies

Cyhoeddwr/Publisher: Hughes

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 01/03/2001

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

View full details