Skip to product information
1 of 1

Cerddi Cyfiawnder

Cerddi Cyfiawnder

Regular price £1.00
Regular price Sale price £1.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Publication Date August 2007
Publisher: Heddlu Gogledd Cymru, Old Colwyn
Edited by Bethan Jones Parry Format: Paperback, 40 pages
Language: Welsh

Description
A volume which offers a creative and poetic interpretation of the Crime and Justice System, the Probation and Crown Prosecution Services, the prisons and the police. Includes poems that consider the effects of crime on vulnerable individuals on both sides of the law.

Cyfrol sydd yn cynnig dehongliad creadigol a barddonol o'r Gyfundrefn Cyfiawnder a Throsedd, y Gwasanaethau Prawf ac Erlyn y Goron, y carchardai a'r heddlu. Ceir cerddi sydd hefyd yn ystyried effaith trosedd ar unigolion bregus - y tu yma a'r tu draw i'r ddeddf.
View full details