Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Collins Gem Welsh Dictionary

Collins Gem Welsh Dictionary

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9780008194833 Publication Date June 2018
Publisher: HarperCollins, Glasgow
Format: Paperback, 117x83 mm, 434 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

Description
A mini pocket Welsh-English / English-Welsh dictionary comprising thousands of useful words and idioms for life in the 21st century. This volume is ideal for home, school and work, providing a practical guide to grammar, pronunciation and mutations for all who wish to communicate in Welsh.

Geiriadur poced bychan Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg yn cynnwys miloedd o eiriau ac ymadroddion defnyddiol ar gyfer bywyd yn yr unfed ganrif ar hugain. Cyfrol ddelfrydol ar gyfer cartref, ysgol a gwaith, sy'n cynnwys canllaw ymarferol am ramadeg, ynganiad a threigladau ar gyfer pawb sy'n dymuno cyfathrebu yn Gymraeg.
View full details