Skip to product information
1 of 1

Cyfres a Wyddoch Chi: A Wyddoch Chi am Ddaearyddiaeth Cymru? Elin Meek

Cyfres a Wyddoch Chi: A Wyddoch Chi am Ddaearyddiaeth Cymru? Elin Meek

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781848514423 Publication Date February 2013
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Eric HeymanFormat: Paperback, 297x210 mm, 32 pages
Language: Welsh

Description
Facts about the highest mountain, the largest national park, the shortest and longest rivers etc. One of six titles, full of information and pictures, in the A wyddoch chi? series.

Ffeithiau am y mynydd uchaf, y parc cenedlaethol mwyaf, yr afon fyrraf a'r afon hiraf ac yn y blaen mewn cyfrol yn llawn gwybodaeth a lluniau. Un o'r chwech teitl yn y gyfres A wyddoch chi?
View full details