Skip to product information
1 of 1

Cyfres a Wyddoch chi: A Wyddoch Chi am Gestyll Cymru? Catrin Stevens

Cyfres a Wyddoch chi: A Wyddoch Chi am Gestyll Cymru? Catrin Stevens

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781785620218 Publication Date March 2016
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Eric HeymanSuitable for age 9-11 or Key Stage 2 Format: Paperback, 297x210 mm, 32 pages
Language: Welsh

Description
A collection of interesting, unusual and wonderful facts about the castles of Wales, such as: Which castle boasts a tower that leans more than the famous Pisa tower? Which castle was the first to be built of stone by a Welsh prince? All the answers, and many more, may be found in this colourful book.

Ffeithiau diddorol, anghyffredin ac anhygoel am gestyll Cymru. Tŵr pa gastell sy'n gwyro mwy na thŵr enwog Pisa? Pa gastell oedd yr un cyntaf i gael ei godi o garreg gan dywysog Cymreig? Mae'r atebion i gyd, a llawer mwy, rhwng cloriau'r llyfr lliwgar hwn.
View full details