Skip to product information
1 of 1

Cyfres Alun Yr Arth: Alun yr arth a sbectol ei dad

Cyfres Alun Yr Arth: Alun yr arth a sbectol ei dad

Regular price £2.95
Regular price Sale price £2.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
An original and colourful story about Alun the mischievous bear who creates havoc for many, including himself, whilst wearing his father's spectacles and driving his father's car; for 3-5 year old children. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn Chwefror 2003.

Stori wreiddiol a lliwgar am Alun yr Arth drygionus yn creu llanast i sawl un, gan gynnwys ef ei hun, wrth iddo wisgo sbectol ei dad a gyrru car ei dad; i blant 3-5 oed. First published in February 2003.
View full details