Skip to product information
1 of 1

Cyfres Amdani: Gangsters yn y Glaw Pegi Talfryn

Cyfres Amdani: Gangsters yn y Glaw Pegi Talfryn

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781785622410 Publication Date May 2018
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Hywel GriffithFormat: Paperback, 210x147 mm, 48 pages
Language: Welsh

Description
A book for Welsh learners, Entry Level. Elsa Bowen works as a private detective; she usually deals with insurance fraud. But that all changes on this Wednesday morning. Elsa B's attention is drawn to the bookshop in Caernarfon where strange things are happening. The story focuses on Lilith Lewis, a local gangster who causes trouble.

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Elsa Bowen yn gweithio fel ditectif preifat; fel arfer mae'n ymchwilio i dwyll yswiriant. Ond mae hynny'n newid ar y bore Mercher yma. Mae sylw Elsa B ar siop lyfrau Cymraeg yn nhre Caernarfon lle mae pethau annisgwyl yn digwydd.
View full details