Skip to product information
1 of 1

Cyfres Amdani: Gwers Mewn Cariad Beca Brown

Cyfres Amdani: Gwers Mewn Cariad Beca Brown

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781785622373 Publication Date September 2018
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Hywel GriffithFormat: Paperback, 210x147 mm, 80 pages
Language: Welsh

Description
A book for Welsh learners, Intermediate Level. A light-hearted novel about a man who falls in love with his Welsh tutor. Liam is the newby in his Welsh language class, and before long he starts to develop feelings for his tutor, Liz....

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Nofel ysgafn am ddyn sy'n syrthio mewn cariad â'i diwtor. Mae Liam yn newydd i ddosbarth Liz ym Mis medi. Ar yr wyneb mae'n hollol wahanol i'w diwtor Cymraeg. Er gwaetha'r gwahaniaeth mewn oed mae carwriaeth yn datblygu rhwng y ddau, a Liz yn wynebu creisus tipyn mwy cymhleth na sut i gyflwyno treigladau...
View full details