Skip to product information
1 of 1

Cyfres Amdani: Stryd, Y - Helen Naylor

Cyfres Amdani: Stryd, Y - Helen Naylor

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei newyddion wrth Dafydd? Pam mae Magi yn gorfod ail feddwl am Xavier? Beth mae Sam yn mynd i wneud am y broblem fawr? Sut mae bywyd Huw yn mynd i newid am byth? Bydd un nos Wener yn newid popeth.

English Description: A book for Welsh learners, Foundation Level. One Night. One street. And everyone in every house has a problem. How will Nina tell Dafydd the news? Why does Magi have o rethink her relationship with Xavier? What will Sam do about his big problem? How will Huw's life change forever? One Friday night will change everything.

ISBN: 9781785622397

Awdur/Author: Helen Naylor

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2018-04-16

Tudalennau/Pages: 64

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details