Skip to product information
1 of 1

Siop y Pethe

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Bwyd o Bedwar Ban Byd - Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Bwyd o Bedwar Ban Byd - Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood

Regular price £3.99
Regular price Sale price £3.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dewch i ddysgu mwy am fwyd o bedwar ban byd. Dyma lyfr stori o'r gyfres sy'n dilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Mae'r gyfres yn cynnwys 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

English Description: Come and learn more about food from all over the world. Here is one of the story books that follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

ISBN: 9781783902453

Awdur/Author: Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2020-09-20

Tudalennau/Pages: 24

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available to purchase and download

View full details