Skip to product information
1 of 1

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Teithio - Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Teithio - Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Regular price £3.99
Regular price Sale price £3.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

English Description: Come and meet some urban animals. Here is one of the story books that follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

ISBN: 9781783902569

Awdur/Author: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2020-10-23

Tudalennau/Pages: 24

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available to purchase and download

View full details