Cyfres Halibalŵ: Iârgyfwng!

Product Description

ISBN: 9781845217082 Publication Date October 2018
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth
Edited by Fflur Aneira Davies, Marian Beech Hughes Illustrated by Bethan MaiFormat: Paperback, 197x129 mm, 114 pages Language: Welsh

 

Ned, a mischevious farm boy, goes to stay in the city with his cousin Osian and his parents. Osian is a good, tidy and obedient boy, and Ned's mischief and untidiness frustrate him from the first day he arrives in his perfect home.

Mae Ned, mab fferm drygionus, yn mynd i aros gyda'i gefnder, Osian, a'i fodryb a'i ewythr yn y ddinas. Mae Osian yn fachgen da, taclus ac ufudd, ac mae drygioni ac annibendod Ned yn ei ddigalonni a'i wylltio o'r diwrnod cyntaf iddo gyrraedd eu cartref.

£4.99
Maximum quantity available reached.