Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Cyfres Halibal┼Á: Syniadau Slei - Anaddas i Oedolion!

Cyfres Halibal┼Á: Syniadau Slei - Anaddas i Oedolion!

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845217051 Publication Date October 2018
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth
Edited by Fflur Aneira Davies, Marian Beech Hughes Illustrated by Bethan MaiFormat: Paperback, 197x129 mm, 108 pages Language: Welsh

 

On two farms in the middle of nowhere, Wil and Dot live. The pair are cousins and love nothing better than playing pranks on people. People of every age. Pranks of every kind. Every morning on the bus on the way to school, they make notes in their sly suggestions book. They think up the greatest and cruellest pranks in the world.

Ar ddwy fferm ymhell o bob man, mae Wil a Dot yn byw. Cefnder a chyfnither yw Wil a Dot sydd wrth eu boddau'n chwarae triciau ar bobl - pobl o bob oed, triciau o bob math. Bob bore ar y bws i'r ysgol mae'r ddau'n gwneud nodiadau yn eu llyfr syniadau slei ac yn meddwl am y triciau mwyaf bendigedig a chreulon yn y byd.

View full details