Skip to product information
1 of 1

Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: Iaith Carreg fy Aelwyd - Iaith a Chymuned yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: Iaith Carreg fy Aelwyd - Iaith a Chymuned yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Y drydedd gyfrol yn y gyfres arloesol ar hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg. Ceir yma bedair pennod ar ddeg a llu o fapiau a ffigurau esboniadol. Nod y gyfrol yw egluro'r berthynas gymhleth rhwng iaith a chymuned yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg estynedig. Sonnir hefyd am brofiad rhai o ieithoedd canolbarth Ewrop.

English Description: The third volume in the series on the social history of the Welsh language. It features fourteen chapters and a wealth of explanatory maps and figures. The volume aims to explain the complex relationship between language and community in the extended nineteenth century. The experiences of some of the languages

ISBN: 9780708314623

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 1998-06-30

Tudalennau/Pages: 444

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details