Skip to product information
1 of 1

Cyfres Lobsgows: Fi, Y Peiriant Gorau Un! - Y Corff Menna Beaufort Jones

Cyfres Lobsgows: Fi, Y Peiriant Gorau Un! - Y Corff Menna Beaufort Jones

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845216849 Publication Date January 2019
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth
Edited by Fflur Aneira Davies Format: Paperback, 297x210 mm, 40 pages
Language: Welsh

Description
This book takes a look at the human body, from the heart and lungs and brain to head lice. Every page includes factual and fictional content, as well as questions on reading and understanding and questions to encourage learners to respond and analyse the text.

Mae'r llyfr hwn yn edrych ar y corff dynol, o'r galon, yr ysgyfaint a'r ymennydd i lau pen. Ar bob tudalen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi'r testun.
View full details