Skip to product information
1 of 1

Cyfres Syniad Da: Cadw'r Byd i Droi - Teiers Cambrian 1971-2011 Cledwyn Evans

Cyfres Syniad Da: Cadw'r Byd i Droi - Teiers Cambrian 1971-2011 Cledwyn Evans

Regular price £5.00
Regular price Sale price £5.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845273354Publication Date June 2011
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Edited by Lyn Ebenezer Format: Paperback, 215x138 mm, 94 pages
Language: Welsh

Description
Amongst the millions of cars on Britain's roads, you can be sure that about one in four run on tyres sold by a company from Aberystwyth, Cambrian Tyres. The venture was started by Cledwyn Evans in 1971. By today the turnover has passed tens of millions of pounds per year, and is run by Cledwyn's two sons and grand-daughter.

Ymhlith y miliynau o gerbydau newydd sydd ar y ffordd fawr ym Mhrydain, gallwch fod yn siŵr fod tua un o bob pedwar yn rhedeg ar deiers a werthwyd gan gwmni o Aberystwyth, Cledwyn Tyres. Sefydlwyd y fenter gan Cledwyn Evans yn 1971. Erbyn heddiw mae'r trosiant yn ddegau o filiynau o bunnoedd y flwyddyn a'r busnes yn nwylo'i ddau fab a'i wyres.
View full details