Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Hwyl! Non ap Emlyn

Product Description

ISBN: 9781783901197Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Sian Elin EvansFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book to introduce 3-5 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is sport all around the world.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Thema'r gyfrol hon yw chwaraeon o bob math ar draws y byd.
£2.99
Maximum quantity available reached.