Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Llyfr Teithio Noa Non ap Emlyn

Product Description

ISBN: 9781783901203 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Sian Elin EvansFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about travel in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information aon the subject.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am deithio er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd yn y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am y pwnc.
£2.99
Maximum quantity available reached.