Skip to product information
1 of 1

Cymraeg Da - Ymarferion / Exercises

Cymraeg Da - Ymarferion / Exercises

Regular price £3.95
Regular price Sale price £3.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9780862435332 Publication Date February 2013
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Suitable for age 12+ or Key Stage 4 Format: Paperback, 184x121 mm, 144 pages
Language: Welsh

Description
A collection of 2,000 graded language exercises for learners of the Welsh language comprising revision sections on verbs and adverbs, prepositions and adjectives, the definite article, nouns and pronouns, numbers and clauses, together with answers, to be used in conjunction with the book A Welsh Grammar for Learners. First published in 2000 (ACCAC).

Casgliad o dros 2,000 o ymarferion iaith wedi eu graddoli ar gyfer dysgwyr yr iaith Gymraeg yn cynnwys adrannau adolygu ar ferfau ac adferfau, arddodiaid ac ansoddeiriau, y fannod, enwau a rhagenwau, rhifau a chymalau, ynghyd ag atebion, i gydredeg â'r gyfrol Gramadeg Cyfoes ac Ymarferion. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000. (ACCAC)
View full details