Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Cymraeg yn y gweithle

Cymraeg yn y gweithle

Regular price £17.99
Regular price Sale price £17.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A practical handbook focusing on developing language skills in the workplace, including guidelines on how to apply for a job and how to complete various work tasks.

Llawlyfr ymarferol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithle, gan gynnwys canllawiau ar sut i ymgeisio am swydd a sut i gyflawni tasgau byd gwaith.
View full details