Skip to product information
1 of 1

Cysgod y Darian - Anturiaethau Ioan Arthur

Cysgod y Darian - Anturiaethau Ioan Arthur

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781785620997 Publication Date August 2017
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 196x128 mm, 160 pages Language: Welsh

 

Things have been tough for Ioan Arthur - ever since his father passed away. He's moved house and changed school, but he has no idea that things are about to get a lot more complicated when he's thrown back in time. He goes to a world of secret sects, supernatural powers, telepathy and a myriad of dark secrets hiding in the shadow, where he will find the truth about his father.

Dydy bywyd ddim yn hawdd i Ioan Arthur ers iddo golli ei dad, symud tŷ a newid ysgol, ond ychydig a wyddai bod pethau ar fin gwaethygu wrth iddo gael ei daflu nôl mewn amser i fyd o fudiadau cudd, brwydrau Llychlynwyr, pwerau arallfydol, telepathi a'r holl gyfrinachau sy'n llechu yng nghysgod y darian, gan gynnwys y gwir am ei dad.

View full details