Skip to product information
1 of 1

Cysgodion Cam Ioan Kidd

Cysgodion Cam Ioan Kidd

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781785622250Publication Date July 2018
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 196x128 mm, 232 pages Language: Welsh

Description
It's 1969 and Gwyn Phillips is on the cusp of adulthood. It's a big year and Wales is changing, but Gwyn is ready. An accidental meeting fifty years later reminds him of a scandal, a deception and long-kept secrets. But do the events of 1969 tell the whole story and will Gwyn have to remember things he'd long repressed?

Mae'n 1969 ac mae Gwyn Philips ar drothwy byd oedolion. Mae'n flwyddyn fawr a Chymru'n newid, ond mae Gwyn yn barod i gofleidio pob newidiad. Cyfarfod damweiniol ond ysgytwol, 50 mlynedd yn ddiweddarach, sy'n ei hyrddio'n ôl i ganol sgandal, twyll a chyfrinachau.
View full details