Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Cyw: Mabolgampau Plwmp

Cyw: Mabolgampau Plwmp

Regular price £3.95
Regular price Sale price £3.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A lively, colourful story about popular children's TV character Cyw as he and his friends keep fit by taking part in competitions on sports day. How successful will they all be, especially Plwmp the elephant?

Mae'r gyfrol yn llawn lluniau lliw o daenlenni tudalennau dwbl yn dangos Cyw a'i ffrindiau yn cadw'n heini wrth gystadlu yn y mabolgampau. Pa mor llwyddiannus fyddan nhw, yn arbennig Plwmp yr Plwmp yr eliffant?
View full details