Skip to product information
1 of 1

Darlith Goffa Meredydd Evans - Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd? Daniel Huws

Darlith Goffa Meredydd Evans - Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd? Daniel Huws

Regular price £5.00
Regular price Sale price £5.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9780955602122 Publication Date: April 2017 Publisher: Cyhoeddiadau Plas Hendre
Format: Paperback, 210x149 mm, 28 pages
Language: Welsh

Description
A lecture raising questions re aspects of Welsh songs that Merêd (Meredydd Evans) would have delighted in discussing: the roots of songs, the beginnings of recording and notating, the roots of canu penillion and the style of Welsh carolling (carolau plygain), the relationship of our singing with neighbouring Ireland, Scotland and England and the age of songs that remain part of our heritage.

Darlith sy'n codi cwestiynau ac yn cynnig syniadau am agweddau ar ganu Cymraeg y buasai Merêd wrth ei fodd yn eu trafod: gwreiddiau'r canu, dechreuadau ei gofnodi, tarddiad canu penillion, tarddiad ein dull canu carolau plygain, perthynas ein canu ag eiddo ein cymdogion yn Iwerddon, a'r Alban a Lloegr, a pha mor hen yw'r caneuon sy'n weddill inni.
View full details