Skip to product information
1 of 1

Disney Back to Books: Lion King - Disney

Disney Back to Books: Lion King - Disney

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Gwyddai Simba y byddai'n frenin rhyw dydd... Stori i danio'r dychymyg, adeiladu hyder darllen a datblygu llythrennedd. Un o gyfres o straeon a baratowyd er mwyn hwyluso darllen i blant yn y cartref a'r dosbarth, yn unol â gofynion y Fframwaith Llythrennedd Genedlaethol yng Nghymru.

English Description: Enjoy this endearing Lion King tale about Simba who knows he will become king one day. A story to spark imagination, build reading confidence and develop literacy. One of a series of stories that have been carefully tailored to facilitate children's reading at home and in the classroom, in line with the National Literacy Framework in Wales.

ISBN: 9781804162866

Awdur/Author: Disney

Cyhoeddwr/Publisher: Dragon Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-01-09

Tudalennau/Pages: 24

Iaith/Language: EN

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details