Skip to product information
1 of 1

I Wonder Why? Series: Doing the Little Things

I Wonder Why? Series: Doing the Little Things

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Alice learns that Saint David told his followers to do 'the little things', and she wonders what this means. As her day unfolds she realises that she is continually doing 'little things' to make other people's lives better and when these are added together they make a big difference. Reprint. First Published in 2014.

Mae Alys yn dysgu bod Dewi Sant wedi dweud wrth ei ddilynwyr am wneud y 'pethau bychain', ac mae'n pendroni beth yw ystyr hynny. Yn ystod y diwrnod mae hi'n sylweddoli ei bod yn gwneud 'pethau bychain' i wneud bywydau pobl eraill yn well ac wrth roi'r pethau hyn gyda'i gilydd maen nhw'n gwneud gwahaniaeth mawr. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2014.
View full details