Skip to product information
1 of 1

Cyfres Miss Prydderch: 5. Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau

Cyfres Miss Prydderch: 5. Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Miss Prydderch's crew are still enjoying their adventures at the National Eisteddfod in Cardiff - and they HAVE to sort out the problems, return to Dŵr y Mwg, and help their friends, but time is against them when one of the children goes missing. An exciting and unexpected conclusion.

Mae criw Dosbarth Miss Prydderch yn parhau gyda'u hanturiaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd - ac mae'n RHAID datrys y problemau, dychwelyd i Dŵr y Mwg a helpu eu ffrindiau, ond mae tro yn y gynffon wrth i un o'r plant fynd ar goll. Mae diweddglo cyffrous ac annisgwyl.
View full details