Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Dr John Davies of Mallwyd - Welsh Renaissance Scholar

Dr John Davies of Mallwyd - Welsh Renaissance Scholar

Regular price £19.99
Regular price Sale price £19.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A comprehensive study of the rich contribution of Dr John Davies, Mallwyd (c.1567-1644) to Welsh renaissance learning, being eleven scholarly assessments of his work as a painstaking manuscript collector and copyist, biblical translator and rector, grammarian, lexicographer and architect. 22 black-and-white illustrations and 1 map.

Astudiaeth gynhwysfawr o gyfraniad cyfoethog Dr John Davies, Mallwyd (c. 1567-1644) i ddysg y dadeni yng Nghymru, sef unarddeg dadansoddiad ysgolheigaidd o'i waith fel casglwr a chopiwr llawysgrifau diflino, cyfieithydd beiblaidd a rheithor, gramadegwr, geiriadurwr a phensaer. 22 llun du-a-gwyn ac 1 map.
View full details