Skip to product information
1 of 1

Dweud Eich Dweud

Dweud Eich Dweud

Regular price £19.99
Regular price Sale price £19.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A unique and invaluable reference book for learners and Welsh speakers alike on the intricacies of modern colloquial and idiomatic Welsh, it includes guidance on pronunciation, idioms, proverbs, dialects, slang and swear words with extensive reference to modern Welsh writing throughout. An updated version of Dweud eich Dweud (Gomer, 2001).

Dyma gyfrol unigryw sy'n rhoi arweiniad i Gymraeg llafar ac idiomatig fel y mae'n cael ei siarad heddiw. Yma ceir priod-ddulliau, idiomau, slang, rhegfeydd, geiriau tafodieithol ac amrywiaethau gramadegol, gydag enghreifftiau helaeth o ysgrifennu Cymraeg cyfoes i ddarlunio'r cyfan. Diweddariad o Dweud eich Dweud (Gomer, 2001).
View full details