Skip to product information
1 of 1

Dwyn i Gof

Dwyn i Gof

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A publication of Meic Povey's drama, Dwyn i Gof. Produced by Theatr Bara Caws for the first time in October 2018.

Mae Huw a Bet yn briod ers 40 mlynedd a Gareth, eu hunig fab, ar fin priodi Cerys. Mae trefniadau i'w cadarnhau. Mae Huw'n benderfynol o chwarae ei ran ond gyda'i gof yn araf ddadfeilio mae perygl i gyfrinachau hen a newydd gael eu datgelu. Cynhyrchwyd y ddrama hon am y tro cyntaf gan Theatr Bara Caws, Hydref 2018.
View full details