Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Dyddiadur Dripsyn 6: Storm eira

Dyddiadur Dripsyn 6: Storm eira

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
School property has been damaged and Greg is the prime suspect. But the crazy thing is, he's innocent! Or at least sort of. The authorities are closing in, but then a surprise blizzard hits and the Heffley family is trapped indoors. Greg knows that when the snow melts he is going to have to face the music, but could any punishment be worse than being stuck inside with your family?

Mae difrod yn yr ysgol a Greg sy'n cael y bai, sy'n hollol hurt am ei fod yn hollol ddieuog! Wel, bron iawn. Gyda'r awdurdodau ar ei ôl, daw storm eira ac mae'r lluwchfeydd yn caethiwo'r teulu Haffley yn eu cartref. Mae'r Dripsyn yn gwybod y bydd yn rhaid iddo fynd o flaen ei well pan fydd yr eira'n dadmer, ond faint gwaeth fydd hynny na bod yn sownd yn y tŷ efo'r teulu?
View full details