Skip to product information
1 of 1

Dyfala Faint Rydw I'n dy Garu

Dyfala Faint Rydw I'n dy Garu

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
'I love you right up to the moon and back.' The story of Little and Big Nutbrown Hares' efforts to express their love for each other has become a publishing phenomenon, selling more than 18 million copies worldwide. First published over 15 years ago, this lovely new bilingual edition of 'Guess How Much I Love You' is one that children will ask for time and again.

'Rydw i'n dy garu di yr holl ffordd at y lleuad - ac yn ôl.' Mae hanes ymdrechion Sgwarnog Bach a Sgwarnog Mawr i gyfleu maint eu cariad at ei gilydd wedi troi'n ffenomen gyhoeddi, gan werthu mwy na 18 miliwn o gopïau ledled y byd. Wedi ei gyhoeddi am y tro cyntaf 15 mlynedd yn ôl, mae'r cyhoeddiad newydd dwyieithog hwn yn un y bydd plant eisiau ei fodio dro ar ôl tro.
View full details