Skip to product information
1 of 1

Dyfrig Y Ddraig

Dyfrig Y Ddraig

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Meet Dyfrig, a Dragon who is particularly house proud! However, when his messy cousin comes to stay things start to go terribly wrong, and Dingledum Dragon has to teach him a very important lesson!

Mae Dyfrig y Ddraig yn treulio llawer o amser yn cadw ei gartref yn daclus. Ond, pan ddaw cefnder hynod o flêr i aros, mae pethau'n mynd o chwith, ac mae'r ddraig daclus yn penderfynu dysgu gwers bwysig iddo.
View full details